ÅRSMØTE NORHEIMSUND FOTBALLKLUBB 13. mars 2013.

Årsmøtet behandla dei vanlege sakene og det vart gjennomført val av nytt styre.
Det nye styret skal konstituere seg sjølv i fyrste styremøte etter påske.
Det nye styret består av 8. medlemmer.

Thor Arvid Pedersen - Ny Leiar
Jo Steine
Kristian Flem
Styrk Egil Andersen
Jan Tore Tveit
Bjørn Øyri
Alf Kåre Hjartnes
Karsten Ove Neteland

Lukke til med det vidare arbeidet
Beste helsing - Gamle styret

Leave a Reply

Your email address will not be published.