Reklamere for din verksemd på Norheimsund stadion?

For å ha ein god arena for fotballaktivitet året rundt, er Norheimsund Fotballklubb avhengig av midler til å vedlikehalde og brøyte Norheimsund stadion. Eit av tiltaka er å tilby næringslivet reklameplass på stadion. 20140115-230637.jpg

I 2014 vil rundt 16-17 NFK-lag spela alle sine heimekamper på Norheimsund stadion. I august vil 45-50 lag spela tilsaman 75 kamper på stadion under den årlege sommarcupen.

Ta ansvar, støtt eit godt føremål, og bli synleg i målgruppa og kunder lokalt og for tilreisande frå heile Hordaland. Du får mykje og gir mykje, til ein låg pris.

Kontakt Styrk Egil Andersen på styrk@westhamunited.no eller 466 30 933 for meir info prisar osv.

Comments are closed.