Bli grasrotgjevar til Norheimsund Fotballklubb!

grasrotandelen med logobannerGrasrotandelen gir deg som spelar moglegheit til å avgjera kven som skal ta imot noko av overskotet til Norsk Tipping. Kvar gong du spelar kan du velja å støtta det laget eller den foreininga du meiner fortener det mest. Sidan 2009 har talet på spelarar i Norsk Tipping som har valt Norheimsund Fotballklubb auka frå 118 til 167 ! Årleg gir dette klubben rett over kr. 60.000,- i snitt i grasrotandel. Dette set klubben stor pris på og vi oppmodar også deg til å støtta oss i Norheimsund Fotballklubb.

GRasrot_statistikk
Statistikk for Norheimsund Fotballklubb sin Grasrotandel dei siste 6 åra.

For å vera grasrotgjevar må du vera kunde hjå Norsk Tipping.

Ved spel hjå Norsk Tipping vil inntil 5 prosent av spelinnsatsen gå direkte til din grasrotmottakar, og best av alt, verken innsats, premie eller vinnarsjanse reduserast.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spel, bortsett frå Flax, Extra og Belago.

Gjennom å vera grasrotgjevar er du med på å oppfylla små og store draumar for din grasrotmottakar.

Du kan verta grasrotgjevar for Norheimsund Fotballklubb på ein av følgjande måtar:

  • Hos kommisjonæren
  • Mobilspel
  • Norsk Tipping sine nettsider
  • SMS, send Grasrotandelen 980458482 til 2020

For meir informasjon sjå www.norsk-tipping.no

grasrotandelen2

Comments are closed.