Årsmøte i Norheimsund Fotballklubb

klubbe_forside1

Onsdag 18.mars kl.2000 vert da helde årsmøte i klubbhuset. Held av datoen!

Agenda:

  • Årsmelding og rekneskap 2014
  • Fastsetjing av kontingent 2015
  • Budsjett 2015
  • Val
  • Andre saker

Dersom de har saker de vil skal takast opp på årsmøtet så må desse meldast styreleiar Thor-Arvid H. Pedersen ( 93204417 / thorarpe@broadpark.no ) seinast 2 veker på førehand.

Har du ein Facebook-konto så vis at du kjem ved å registrera deg på Facebook-arrangementet https://www.facebook.com/events/803984082988574

Comments are closed.