Dugnad 2016

Også i 2016 er Norheimsund Fotball avhengig av god hjelp og stor dugnadsinnsats for å sikra arrangement og ikkje minst få viktige inntekstskjelder for klubben vår.

I fjor opplevde me dessverre at fleire foreldre meldte avbud berre timar før dugnaden skulle ta til, og enkelte gav ikkje beskjed i det heile. Dette er både frustrerande og irriterande for dei som har kalla inn til dugnad og jobba mykje og lenge med å få tak i nok folk.

Derfor prøver me i år ein ny vri på dei dugnadene som ikkje gjeld kafèdrift (Alle lag vil få sin del av kafèdrift gjennom sesongen) !
Med denne løysninga har du mogelegheit for å planleggje langt framover kva dugnad DU har høve til å stille på. Det er sett opp ei liste over alle kjende arrangement Norheimsund Fotball Klubb skal gjennomføre i løpet av 2016.  Ser du ein dag som passar deg så melder du deg på det arrangementet den aktuelle dagen ved å sende ein epost til alfhjart@gmail.com Du vert då sett på lista før me sender denne ut.  Frist for innsending er 15.februar 2016

I løpet av 2016 må alle stille på dugand, så benytt sjansen til å velge deg ut den dagen som passar deg!

 

DATO AKTIVITET BESKRIVELSE
22-23 mars (påsken) 2 personer kvar dag. Pakkehjelp hos Rema 1000 Me hjelper me kundane med å fylle posene slik at ein unngår mykje venting og kø i kassen. Kl.11-17
4.april Vårdugnad Vårstell rundt bane
15. – 17.august Sparebanken Vest fotball skule Rigging og ned rigging av telt

++

10.september Torgdag Største dugnaden vår og her treng me hjelpt til rigging, nedrigging, vakter osv osv.
Torsdag 24 november Julegate forberedelser Juletre og lys
Søndag 27 november Julegate åpning Fakkeltog, nisser
Uke 1 2017 Julegate nedrigging
Dugnads pool Av og til dukker det opp mulighet for noen ekstra kroner til klubben – kan vi bruke deg som ringehjelp.

 

 

Comments are closed.