Ekstraordinært årsmøte i forbindelse med nytt banedekke

Då forutsetningane har endra seg sidan årsmøtet må me formelt endre ordlyden i årsmøtevedtaket. Me kallar difor inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 12 juli kl. 10:00 i klubbhuset

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Endring av årsmøtevedtak

 

Opprinnelig vedtak

Årsmøtet gjer styret fullmakt til  få videre med prosjektet om å få bytta banedekke sommaren 2016. Styret har fullmakt til å inngå avtale med leverandører som gitt i saka og gjer prosjektet fullmakt for ei total kostnadsramme på 2 191 750 eks. rentekostnader. Fullmakta gis med forutsetning av at ein får Kvam Herad eller andre til å stå som garantist for lån i Sparebanken Vest

 

Nytt vedtak

Ekstraordinært årsmøte gjer  styret fullmakt til å gå vidare med prosjektet om å få bytta banedekke sommaren 2016. Styret har fullmakt til følgande innanfor ei  kostnadsramme på   2 191 750 eks. rentekostnader

  • Inngå avtale med valgt leverandør av banedekke samt gjennomføre bytte av dekke i henhold til plan om å ferdigstille arbeidet til medio august.
  • Inngå avtale med Sparebanken Vest om lån for å dekke kostnadene innafor kostnadsramme. Styret har fullmakt til sjølv å velge vilkår og nedbetalingstid innanfor ramma
  • Årsmøtet gir styreleder (Alf Kåre Hjartnes) fullmakt til å undertegne dokumenter på vegne av Norheimsund Fotball.

 

Vel møtt!

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.