Innkalling til Årsmøte i Norheimsund Fotballklubb

Årsmøtet vert i klubbhuset onsdag 22.februar klokken 1900
Saker ein vil ha tatt opp på årsmøtet må vere styret i hende innan 20 februar.
Saker kan sendast på mail til : post@norheimsundfk.no
Rekneskap og budsjett vert framlagt på årsmøte.

Vel møtt!

Saksliste :
1. Godkjenning av dei med stemmerett.
2. Val av møteleiar, referent og to til å signere protokoll
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Årsmelding
5. Godkjenning av rekneskap 2016 og budsjett 2017
6. Innkomne saker
7. Val

Comments are closed.