Årsmøte Norheimsund Fotballklubb

innkalling-til-årsmøte

Velkommen til årsmøte i Norheimsund Fotballklubb 6.februar 2018 kl 19 i Klubbhuset

Agenda for årsmøtet vert

1. Godkjenning av dei stemmeberettiga
2. Val av møteleiar, referent og to til å signere årsmøteprotokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Årsmelding
5. Godkjenning av rekneskap 2017 og budsjett 2018
6. Innkomne saker
7. Val

Har du ei sak du ynskjer skal takast opp, send ein epost til post@norheimsundfk.no innan 23.januar.

Velkommmen!

Comments are closed.