Kafédugnad

Informasjon om kafedugnad 2014 kjem i løpet av april.
Kafe drift på A-lags kamper i 2013.Ansvarlige for kafedrift på A-Lagskamper blir foreldre til G-16 laget, passar ikkje den dagen som de er oppførte på må de sjølve byta internt slik at det går opp. Liste på kva som skal serverast og prisar heng oppslått i Fotball huset, det er også viktig at de tel opp kassen etter dykk og signerer på skjema som ligg i pengeskrinet.Skulle det væra noko de lurer på ifbm kafeen kan de kontakta ein av dei kafe ansvarlige.Kafegjengen består av:

  • Tove Pedersen, tlf 93846321
  • Ann-Katrin Øktner, tlf 91173578
  • Kathrine Valland Tveit, tlf 40209290

Dag

Dato

Klokke slett

Ansvarlig

Søndag 28.4 15:30-18:00 Johannes Neteland
Torsdag 02.5 18:30-21:00 Ole Gunnar Høyseter
Onsdag 15.5 18:30-21:00 Rune Olde og Vinjar Kristiansen
Torsdag 30.5 18:30-21:00 Finn Ove Mundheim og Sander Steine
Onsdag 12.6 18:30-21:00 Torvald Lofthus Rosseland og Tage Berge
Mandag 19.8 18:30-21:00 Ole Kastdalen og Kjetil Magnussen
Fredag 6.9 18:30-21:00 Simon Hollekve og Anders Lie Rykkje
Torsdag 3.10 18:30-21:00 Even Buene og Erlend Lutro Onarheim
Søndag 20.10 15:30-18:00 Andre Sjøflot og Snorre A Rognhaug

 

Dugnadsoversikt 2013

Under ser de planlagt oppsett for kva lag som er ansvarlige for dei forskjellige dugnadsaktivitetane som skal gjennomførast  i 2013. Me er heilt avhengige av hjelp frå foreldre og spelarar for å gjennomføra alle arrangement og dugnader som klubben har planlagt. Håpar alle stiller velvillig opp og at dei byter internt vist datoen ikkje passar.

 

  • Kafe drift A-Lagskamper (Vår og haust sesong):            G-16
  • Kafedrift Hardanger serien(Vår og haust sesong):         G-8 og G-9
  • Fotballskulen (onsdag 14.8 til laurdag 17.8):                 J-10, J-11 og J-12
  • Sparebanken Cup (23.8 til 25.8):                                   G-7, J-7, G-10
  • Torgdag i Norheimsund (rundt 1. september):               G-19
  • Julegate forberedelser og åpning (desember):              G-12

 

Detaljerte dugnadsplanar med navn vert delt ut på treningar i forkant av arrangement, dei vert og lagde på heimesida til klubben, www.norheimsundfk.no

Ser fram til ein kjekk sesong med mange gode fotball augneblink og litt dugnadsinnsats innimellom

Leave a Reply

Your email address will not be published.