Lag/grupper

Fotballsesongen 2014 har Norheimsund FK følgjande lag/gruppar i barne- og ungdomsfotballen:

Mix 6 år (2008) – startar opp hausten 2014

Mix 7 år (2007)

Mix 8 år (2006)

Gutar 9 år (2005)

Gutar 10 år (2004)

Gutar 11 år (2003)

Gutar 12 år (2002)

Gutar 13 år (2001)

Jenter 8-10 år (2006-2004)

Jenter 11-12 år (2002-2003)

Jenter 13 år (2001)

Vel laget/gruppa i menyen for meir informasjon

Leave a Reply

Your email address will not be published.