Politiattest

Idretten skal vera ein trygg stad å vera for alle, og særleg for barn!

“Alle tilsette og frivillige som skal utføra oppgåver for idrettslaget som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming, skal ha politiattest”.

Attesten ligg på www.idrett.no/politiattest.

Dette gjeld også for trenarar under 18 år ( men over 15 år).

De leverer signert skjema til Robert Lund fortløpande.

Ansvarlege for politiattestordninga på vegne av klubben er Robert Lund (Tlf. 41129976). Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

politiattester