Arrangement

NFK arrangerar kvart år ein del arrangement sjølve og saman med andre organisasjonar.

  • Sparebanken Vest Fotballskule
  • Torgdag i Norheimsund
  • Julegateopning

På fotballskulen er tilsette ved Stjerneakademiet og spelarar frå seniorlaga i klubben med som instruktørar. Fotballskulen arrangerast siste veke før skulen startar opp igjen etter sommarferien.

I midten av september arrangerar klubben torgdag i Norheimsund på oppdrag frå Norheimsund Næringslag.