Arrangement

NFK arrangerar kvart år ein del arrangement sjølve og saman med andre organisasjonar.

  • Tine Fotballskule
  • Torgdag i Norheimsund
  • Julegateopning

Fotballskulen arrangerast siste veke før skulen startar opp igjen etter sommarferien. Sommaren 2019 vert denne arrangert 14.-16.August. Sondre Solberg er ansvarleg for arrangementet, med instruktørar frå ungdomsfotballen.

I midten av september arrangerar klubben torgdag i Norheimsund på oppdrag frå Norheimsund Næringslag. Torgdagen 2019 vert arrangert 7. September.