Medlems- og treningsavgift

Satsar for 2019:

Medlemsavgift

Enkeltmedlem kr.300,-
Familie kr.600,-

Treningsavgift

  • Senior A og B: kr. 1900
  • Senior C: kr. 300
  • Senior Futsal: kr. 1000
  • Junior (14-19): kr. 1700
  • 12-13 år: kr. 1200
  • 6-12 år: kr. 700

Foreldre som deltar som trener på aldersbestemte lag betaler kun medlemsavgift for egne barn. Trenarar som ønskjer delta på C-Lagstrening betalar berre medlemsavgift.

Støttemedlemskap

Eit støttemedlemskap kostar kr 300,- per år. I tillegg til å støtta vårt arbeid vil du også dra nytte av dei medlemsfordeler og avtalar klubben har med våre samarbeidspartnarar. Du vil også ha stemmerett på våre årsmøter slik at du kan vera med å setja ditt preg på klubben sin framtid.

For betaling av støttemedlemskap, bruk følgjande faktura.