Styret

Styret 2019:

Styreleiar: Knut Olav Berg, 992 24 482, knut.olav.berg@gmail.com

Nestleiar og sekretær: Guri Høganes Bergesen, gurihber@hotmail.com

Økonomi- og medlemsansvarleg:Gudmund Øvsthus, 91126 387, govsthus@gmail.com

Baneansvarleg: James Black, 464 21 233, jamesblack05@hotmail.com

Sportsleg ansvarleg: Erling Lyngset, 98461892, lyngse@online.no

Klubbhusansvarleg: Vidar Eide, 95212316, eide.vidar@gmail.com

Dugnad- og sponsoransvarleg  : Karen Elisabet Mo, karen_mo@outlook.com

Torgdag/arrangementansvarleg: Ole Ones,99428812, ole@bygdalarm.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *